NOVOSTI
[13.09.2019] Na godišnjem svjetskom kongresu FDI-a i ADA-e, u San Franciscu, USA, 4. - 8. rujna 2019. godine, bilo je rekordnih trideset tisuća sudionika, najviše ikada!
[04.09.2019] Najnoviji podaci o broju zdravstvenih radnika uvedenih u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite
[01.08.2019] Opća zdravstvena pokrivenost, UHC
[31.07.2019] Oralno zdravlje je u kriznom stanju tvrdi Lancet
[22.07.2019] E- računi
[09.07.2019] Nova zapanjujuća istraživanja pokazala su da će loše oralno zdravlje biti veća vjerojatnost za razvoj raka jetre
[08.07.2019] Bol u leđima
[02.07.2019] OBJAVLJENA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
[27.06.2019] Smjernice za ljepila za zubne proteze
[27.06.2019] Članovi Hrvatskog društva katoličkih liječnika, HKLD, na posveti liječnika Srcu Isusovu, u organizaciji Međunarodnog udruženja katoličkih liječnika (FIAMC), Bazilika sv. Petra u Rimu, 21. i 22. lipnja 2019. Primio ih je i Papa Franjo
DOGAĐANJA
Kongres Jesen u toplicama - Sv. Martin na Muri
23. Dani dentalne tehnike 04. i 05. 10.2019.
Novi trendovi u dentalnoj medicini - 27.-28.09.2019. - Zagreb
IZDVOJENE VIJESTI
[16.09.2019] Založimo se svi za Svjetski dan oralnog zdravlja, 20. ožujka 2020. godine
[11.09.2019] PROMJENE NEOPOREZIVIH SVOTA PRIMITAKA RADNIKA OD 1. RUJNA 2019.
[31.07.2019] Bijela knjiga, Oralna skrb: prevencija je bolja nego liječenje, Vijeće europskih doktora dentalne medicine, 25. 05. 2019.
[09.07.2019] Kvarenje zubi i bolesti desni mogu biti povezani s genima
[28.06.2019] Istraživanje povezuje neotkrivene poremećaje glukoze u krvi s parodontitisom
[24.06.2019] Izjava Vijeća europskih doktora dentalne medicine, CED-a, oglašavanje usluge zdravstvene zaštite, svibanj 2019. godine
[21.06.2019] Dopunjena rezolucija Vijeća europskih doktora dentalne medicine, CED-a, o online vrednovanju doktora dentalne medicine
[18.06.2019] Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./19., Sveučilišta u Zagrebu, ukupan broj radova 161
[13.06.2019] Opće zdravlje kroz oralno zdravlje – multidisciplinarni pristup
[09.05.2019] Godišnji izvjrštaj Vijeća europskih doktora dentalne medicine, CED-a za 2018. godinu
KUTAK KULTURE