Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja u 2019. godini
Gec kartica za dentalne asistente

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1. Stomatologija danas 2019. 08.-09.02.2019. Split 10
2. Na desnoj obali Drave 13.04.2019. Osijek 10 / 10 / 10
3. Kvarnerski dan 27.04.2019. Opatija 10 / 10
4. Solaris, Šibenik 2019. godina 13.-14.09.2019. Šibenik 12 /10 /10
5. Jesen u Toplicama 19.10.2019. Sv. Martin na Muri 10 /10
6. Božićni kongres 2019. 13.-14.12.2019. Zagreb pismo namjere