Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

Štovani članovi i budući članovi Hrvatske stomatološke komore,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za osnivanje privatne prakse, grupne privatne prakse, zdravstvene ustanove, te za preseljenje na novu lokaciju ili osnivanje podružnica.

Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Hrvatsku stomatološku komoru. 

Privatna praksa-polivalentna:
Privatna praksa - osnivanje
Privatna praksa - osnivanje na novoj adresi

Privatna praksa-specijalistička:
Privatna praksa -specijalistička - osnivanje
Privatna praksa - specijalistička - osnivanje na novoj adresi
Privatna praksa - specijalistička- zatvaranje

Grupna privatna praksa:
Grupna privatna praksa - osnivanje
Grupna privatna praksa - osnivanje na novoj adresi
 

Trgovačko društvo:
Trgovačko društvo - osnivanje
Trgovačko društvo - osnivanje na novoj adresi
Trgovačko društvo - osnivanje podružnice
Trgovačko društvo - proširenje djelatnosti

Zdravstvena ustanova:
Zdravstvena ustanova - osnivanje
Zdravstvena ustanova - osnivanje na novoj adresi
Zdravstvena ustanova - osnivanje podružnice
Zdravstvena ustanova - proširenje djelatnosti

Za više informacija Mirjana Majetić 01/4886736 mirjana.majetic@hkdm.hr