Koncesionari (doktori dentalne medicine) -  preoblikovanje u privatnu praksu/ordinaciju

 

Vezano uz primjenu odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18), niže navedeno dostavljamo Vam popis dokumentacije potreban za izdavanje rješenja o odobrenju rada u privatnoj praksi / ordinaciji sukladno članku 266. stavku 1. i stavku 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.  Rok za dostavu zahtjeva 1. siječanj 2021.