Dr. Marco Landi, predsjednik Vijeća europskih doktora dentalne medicine najavio je glavne teme koje će bit raspravljene na zasjedanju Opće skupštine CED-a, u petak, 22. studenog 2019. godine... 

  • Rezolucija CED-a o korporativnoj dentalnoj medicini u Europi,
  • dentalni amalgam, izlazna faza njegove uporabe u dentalnoj medicini u Europi,
  • prikupljanje, rukovanje i zaštita osobnih podataka pacijenata kroz e-zdravlje,
  • sedacija pacijenata dušikovim oksidom,
  • vakcinacija i uloga doktora dentalne medicine.
U tijeku Opće skupštine CED-a, delegati (Republika Hrvatska punopravni član CED-a je od 22. 11. 2013.) su izabrali novog rizničara i četiri direktora: Henka Donkera (Nizozemska), Doniphana Hammera (Francuska), Freddiea Sloth-Lisbjerga (Danska), Paula Mela (Portugal) i Hennera Bunkea (SR Njemačka)...
Rubrika "Izdvojene vijesti"
Uredništvo hkdm.hr
Izabrao, priredio Zvonimir Kaić
Izvor: twitter.com/CEDentists, NOV 21, 22 2019