ISPLATA DOBITI U USTANOVAMA DENTALNE MEDICINE NAKON 1. SIJEČNJA 2020.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama (NN 127/19 od 27.12.2019.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020., omogućeno je da ustanove čiji su jedini osnivači pravne i/ili fizičke osobe mogu isplaćivati dobit. Ova odredba odnosi se na sve ustanove, pa tako i na ustanove koje obavljaju djelatnost dentalne medicine.

Kako je u Zakonu o ustanovama postojao čitav niz zastarjelih i neusklađenih odredbi koje je trebalo mijenjati, postojala je prije svega potreba i za liberalizaciju u isplati dobiti kod onih ustanova  kojima su osnivači druge pravne i fizičke osobe.

Više informacija ovdje.