Ovaj poziv financira se iz Europskog socijalnog fonda

POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)

Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom

Evidencijski broj nabave: 01/2021

U skladu s Pozivom na dostavu ponuda osoba ovlaštena za zastupanje Hrvatske komore dentalne medicine, Skupština Hrvatske komore donosi, donosi

ODLUKU O ODABIRU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

I.

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o  javnoj nabavi, naručitelja Hrvatske komore dentalne medicine, predmet nabave: Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom, broj nabave: 01/2021, datum objave nabave: 15.04.2021. temeljem prijedloga Povjerenstva za otvaranje ponuda za nabavu savjetodavnih usluga upravljanja projektom „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.-2022.“ UP.02.2.1.06.0001. donesenog na 2. sjednici od 07.05.2021., prijedloga  Upravnog vijeća donesenog na 92. sjednici 11.05.2021. te Odluke Skupštine Komore donesene na 21. sjednici od 13.05.2021.,
odabrana je kao ekonomski najpovoljnija ponuda trgovačkog društva INTEGER SAVJETOVANJE j.d.o.o, Bužanova 12b, 10000 Zagreb.

II.


Ukupna vrijednost odabrane ponude:
Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom, bez PDV-a iznosi 178.400,00 HRK, a s PDV-om iznosi 223.000,00 HRK.

KLASA: 030-02/21-03/05
URBROJ: 497-01/02-21-1

U Zagrebu, 14.05.2021.

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE  NARUČITELJA (NOJN)
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent., v.r.

Link na dokument!