HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne asistente u 2021. godini
Red. Br. Naziv tečaja Datum održavanja tečaja Mjesto održavanja
tečaja
Broj bodova
1. Stomatologija danas 20.02.2021. Split 10/10/10
2. Na desnoj obali Drave 10.04.2021. Osijek 10/10/10
3. Kvarnerski dan 24.04.2021. Opatija 10/10/10
4. Liburnijski dan 12.06.2021. Zadar 10/10/10
5. iTOP Advanced 18.-19.06.2021. Zagreb 10/10

6.

iTOP Advanced 08.-09.10.2021. Zagreb 10/10

7.

Solaris 11.09.2021. Šibenik 10/10/10
8. Jesen u Toplicama 16.10.2021. Sv. Martin na Muri 10/10
9. Božićni kongres 2021. 10.-11.12.2021. Zagreb bit će vrednovano

*Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo izmjene podataka

Odluka o uvjetima provođenja tečajeva stručnog usavršavanja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COVID-19

Odluka o načinu stručnog usavršavanja, stjecanja bodova te obnovi licence i dozvole za rad za članove Komore za razdoblje 11.03.2020. – 31.12.2020.