DOKTORI DENTALNE MEDICINE

Upis i izdavanje 

 1. Zahtjev za upis u Registar doktora dentalne medicine 
 2. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (licence) za doktore dentalne medicine- državljani EGP-a
 3. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (licence) za doktore dentalne medicine- HRVATSKI DRŽAVLJANI
 4. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (licence) za dokotore dentalne medicine- DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 5. Izjava o privremenom odnosno povremenom obavljanju djelatnosti dentalne medicine na području Republike Hrvatske
 6. Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

Obnavljanje licence

 1. Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence)- dr.med.dent.
 2. Izjava o poštivanju kodeksa etike i deontologije Hrvatske komore dentalne medicine
 3. Zahtjev za brisanjem iz Registra doktora dentalne medicine 
 4. Zahtjev za zamjenu odobrenja za samostalan rad (LICENCE)- dr.med.dent.
 5. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad (LICENCE) zbog polaganja specijalističkog ispita iz druge specijalnosti

 

Upitnik o zdravlju i Izjava pacijenta

Ova stranica služi za download (prijenos podataka na vaše računalo):

 1. Izjave pacijenta
 2. Upitnika o zdravlju pacijenta
 3. Obrazac suglasnosti kojom se prihvaća pojedini preporučeni dijagnostički, odnosno terapijski postupak
 4. Obrazac izjave o odbijanju pojedinog preporučenog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka

 

Ovdje možete pronaći i "skinuti" na svoje računalo Izjavu pacijenta o pristanku na stomatološko liječenje ("Narodne novine" br.110/97) i Upitnik o zdravlju pacijenta.


DENTALNI TEHNIČARI

Upis i izdavanje

 1. Zahtjev za upis u Registar dentalnih tehničara
 2. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (LICENCE) za dentalne tehničare- državljani EGP-a
 3. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (LICENCE) za dentalne tehničare- HRVATSKI DRŽAVLJANI
 4. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (LICENCE) za dentalne tečničare- DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 5. Izjava o privremenom odnosno povremenom obavljanju djelatnosti dentalne tehnike na području Republike Hrvatske
 6. Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

Obnavljanje licence

 1. Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence)- dent.teh.
 2. Izjava o poštivanju kodeksa etike i deontologije Hrvatske komore dentalne medicine
 3. Zahtjev za brisanjem iz Registra dentalnih tehničara
 4. Zahtjev za zamjenu odobrenja za samostalan rad (LICENCE)- dent.teh.

DENTALNI ASISTENTI

Upis i izdavanje

 1. Zahtjev za upis u Registar dentalnih asistenata i izdavanje dozvole za  rad - državljani EGP-a
 2. Zahtjev za upis u Registar dentalnih asistenata i izdavanje dozvole za  rad - HRVATSKI DRŽAVLJANI
 3. Zahtjev za upis u Registar dentalnih asistenata i izdavanje dozvole  za  rad - DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 4. Izjava o privremenom odnosno povremenom obavljanju poslova dentalnog asistenta na području Republike Hrvatske
 5. Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

Obnova licence

 1. Zahtjev za obnavljanje dozvole za rad
 2. Izjava o poštivanju kodeksa etike i deontologije Hrvatske komore dentalne medicine
 3. Zahtjev za zamjenu dozvole za rad /promjena osobnih podataka/
 4. Zahtjev za brisanjem iz Registra dentalnih asistenata

PRIZNAVANJE INOZEMNIH KVALIFIKACIJA

 1. Zahtjev za priznavanje kvalifikacije