Hotel Hotel PuntijarPuntijar, Zagreb

 

  • 35% popusta na cijene smještaja

  • U vrijeme trajanja Dentex - međunarodnog sajma dentalne medicine, od 15.05.2014 do
    17.05.2014. svaka rezervacija u restoranu Stari Puntijar po preporuci Hrvatske komore
    dentalne medicine ostvaruje popust (15% na kartična plaćanja , 20% na gotovinsko plaćanja)

 

Hotel Puntijar - brošura